[שירים ללא כותרת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מתוך "חיי אחינעם", ספר שירים שיראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)144
מספר עמודים1
כתב עתעלי שיח
כרך44
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP Publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי