שימוש בשיטות גיאומורפולוגיות לניתוח סיכוני רעידות אדמה בישראל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרתה של סקירה זו היא להציג את תרומתן של שיטות מחקר גיאומורפולוגיות להערכת עוצמת ותדירות רעידות אדמה בישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתהליכים והתפתחויות גאוגרפיות בארץ ובעולם: (מבט לשנת 2020): (קובץ בעריכת ארנון סופר ויובל כנען)
מקום הפרסוםחיפה
מוציא לאוראוניברסיטת חיפה, הקתדרה לגיאואסטרטגיה "ע"ש ראובן חייקין ז"ל"
עמודים9-13
מספר עמודים5
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Earthquakes
  • Geomorphology
  • גיאומורפולוגיה
  • רעידות אדמה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי