צחוק כנגד סופה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34
מספר עמודים1
כתב עתמאזנים
כרך74
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP Publications

  • ihp
  • Gilboa, Amir -- 1917-1984
  • גלבוע, אמיר
  • גלבע, אמיר -- שיר דם בכחול (שיר)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי