פעולות ועדת החינוך הקיבוצית (מכשיר עזר)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-36
מספר עמודים12
כתב עתהחינוך המשותף
כרךכ"ו
מספר גיליון94
סטטוס פרסוםפורסם - 1977

IHP Publications

  • ihp
  • Collective education -- Israel
  • Kibbutzim
  • School management and organization
  • חינוך בקיבוץ
  • מנהל החינוך
  • קיבוץ

פורמט ציטוט ביבליוגרפי