על הקרן לטיפול בחסויים ומעמדה המשפטי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר סוקר את ההיסטוריה של הקמת הקרן לטיפול בחסויים ואת מעמדה המשפטי, וזאת בעקבות פסק דין חשוב שניתן לאחרונה בעניינה בבית המשפט העליון. קביעה חשובה של בית המשפט היא דחיית טענת הקרן לפיה היא "משוחררת" כיום מזיקתה המשפטית למדינה ואינה כפופה לפיקוחה או לביקורתה. בית המשפט ביטא בפסק דינו את העמדה כי הקרן היא גוף שבשל אופיו וחשיבות תפקידו, אינו יכול לראות את עצמו כתאגיד המשוחרר מהמערכת הציבורית שלטונית
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)56-58
מספר עמודים3
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך104
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Guardian and ward
  • Verdicts
  • אפוטרופסות
  • הקרן לטיפול בחסויים
  • פסקי דין

פורמט ציטוט ביבליוגרפי