סטנדרט עולמי לתנאי עבודה (חקיקה)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)51
מספר עמודים1
כתב עתועדים: המגזין המקצועי ליחסי עבודה בישראל
כרך76
סטטוס פרסוםפורסם - 1994

IHP Publications

  • ihp
  • Employment
  • תנאי עבודה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי