מתבגרים החולים בסוכרת נעורים: תחושת קוהרנטיות כמתווכת בין איכות הטיפול העצמי לבין איזון סוכרתי

אלון גולדברג, הדסה גוטמן, נעים שחאדה, הדס ויסמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחקר זה בדק אם תחושת הקוהרנטיות של המתבגר החולה מסייעת בידו להעריך את השגרה הסוכרתית כבעלת משמעות, ואת המחלה כמובנת וכניתנת לניהול בעזרת המשאבים העומדים לרשותו, ותוך כדי כך לטפל במחלתו טוב יותר ולבסוף להגיע לאיזון סוכרתי טוב יותר.
במחקר השתתפו 75 מתבגרים יהודים בני 19-13, חולי סוכרת נעורים אשר חלו במחלה לפחות חצי שנה לפני השתתפותם במחקר. המתבגרים חלו בהיותם בני 16-1. המתבגרים במחקר מילאו שאלונים לדיווח עצמי על אודות תחושת הקוהרנטיות. (Antonovsky, 1987) כמו כן מילאו המתבגרים והוריהם שאלונים שבדקו את איכות הטיפול העצמי במחלה. ההורים והמרפאה המטפלת התבקשו לספק את ערך האיזון הסוכרתי (HbA1c).
הממצאים הראו כי תחושת קוהרנטיות של המתבגר מביאה להתמודדות טובה יותר, המתבטאת בטיפול עצמי טוב יותר במחלה, בשמירה על תזונה נכונה, בפעילות גופנית, בניטור עצמי ובהקפדה על מעקב רפואי הולם. התנהגות זו מאזנת את רמות הסוכר בדם לאורך זמן ומתבטאת ברמות HbA1c נמוכות יותר.
כותר מתורגם של התרומהAdolescents with Type 1 Diabetes: Adolescents' sense of coherence as mediator between the adolescent's quality of health self-care and control of diabetes
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34-36
מספר עמודים3
כתב עתכתב העת הישראלי לרפואת ילדים
כרך78
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

Keywords

  • סוכרת מטפוס I התלויה באינסולין

פורמט ציטוט ביבליוגרפי