מעורבות הפיזיותרפיסט בשימוש בטכנולוגיה תומכת לאנשים עם פיגור שכלי

כרמית כהנא, אלי כרמלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרת המחקר היא לבדוק מהו הקשר בין מעורבות הפיזיותרפיסט, לבין מידת השימוש בטכנולוגיה תומכת לאנשים עם פיגור שכלי, החוסים במעונות שבפיקוח "האגף לטיפול באדם המפגר" בישראל
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)11-19
מספר עמודים9
כתב עתבטאון הפיזיותרפיה
כרך6
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • People with mental disabilities
  • Physical therapists
  • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות
  • פיזיותרפיסטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי