מי המעביד של מטפל זר: הזקן או בן משפחתו?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

האם בני המשפחה הופכים להיות "מעבידים" של מטפלים זרים המטפלים בהוריהם? האם האחריות לתשלום זכויות העובדים הזרים מוטלת במישרין על כתפי בני המשפחה של הזקנים?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)24-26
מספר עמודים3
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך105
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Caregivers
  • Foreign workers
  • Labor laws and legislation
  • Nurses
  • דיני עבודה
  • מהגרי עבודה
  • מטפלים ומטפלות (סיעוד)
  • מעסיקים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי