מודל התקצוב של הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול

פרסום מחקרי: ספר / דוחדוח

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמאיירס-ג'וינט - מכון ברוקדייל
מספר עמודים6
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

פורמט ציטוט ביבליוגרפי