כשימיו של עבריין זקן ספורים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על מדיניות השחרור המוקדם של אסירים זקנים וחולים: האם ראוי במסגרת שיקולי הענישה להביא בחשבון את גיל העבריין? או ש"אונס הוא אונס" ו"רצח הוא רצח" והעבודה שהאדם ביצע את העברה בגיל 67 אינה מפחיתה מחומרתה (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34-37
מספר עמודים4
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך88
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Criminals
  • Imprisonment
  • Older people
  • Verdicts
  • מאסר
  • עבריינים
  • פסקי דין
  • קשישים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי