כשחברת ביטוח הסיעוד הפרטי מסרבת לשלם

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במציאות הישראלית, שבה האשפוז הסיעודי הממושך אינו מכוסה על ידי סל שירותי הבריאות של חוק ביטוח הבריאות הממלכתי; במציאות שבה מי שאין לו משאבים כספיים למימון העלות היקרה של שהות ממושכת במוסד סיעודי נדרש לחשוף את כל נכסיו - כולל הכנסות ילדיו הבוגרים - כדי לקבל את תמיכת המדינה, אחת החלופות היחידות לאפשרות לאבד לחלוטין את כל החסכונות והרכוש הוא ביטוח סיעודי פרטי. יחד עם זאת במציאות חברות הביטוח מנצלות לעתים את האותיות הקטנות כדי לנסות ולהתחמק מאחריותן לשלם את חובתן החוזית ולממן את ההוצאות הסיעודיות שאותן התחייבו לשלם
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)32-34
מספר עמודים3
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך96
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Insurance companies
  • Long-term care insurance
  • Verdicts
  • ביטוח סיעודי (פרטי)
  • חברות ביטוח
  • פסקי דין

פורמט ציטוט ביבליוגרפי