כלי מדידה להערכה של דרגת חומרה של שיתוק עצב הפנים: [מדור כלי מדידה והערכה]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בשנה האחרונה גובר בארץ השיח על שיתוק עצב הפנים, הן בקרב אנשי המקצוע והן בציבור הרחב. זאת בעקבות ראיונות שנערכו בתקשורת עם מספר אנשים מפורסמים שעצב הפנים נפגע אצלם. במאמר זה יוצגו שלושה כלי מדידה שכיחים להערכת שיתוק עצב הפנים שניתן להשתמש בהם במסגרת הטיפול הפיזיותרפי. שני כלי המדידה משמשים להערכה של דרגת הליקוי, וכלי המדידה השלישי מתייחס לתפיסתו האישית של המטופל את חומרת השיתוק, כולל השלכות פסיכוסוציאליות: House-Brackman Scale Facial Clinimetric Evaluation Sunnybrook Facial Grading Scale
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)62-64
מספר עמודים3
כתב עתכתב-עת לפיזיותרפיה
כרך24
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

המאמר מכיל קישורים לנוסח שלושת השאלונים בשפה אנגלית

IHP Publications

  • ihp
  • Physical therapy
  • Questionnaires
  • מדידה והערכה ברפואה
  • פיזיותרפיה
  • שאלונים
  • שיתוק עצב הפנים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי