טרילמה בדיוני בית הדין "אלמחכמה אל-שרעיה" בבאר שבע כנקודת מפגש של שלוש מערכות חוק: חוקי המדינה, החוק השרעי והערף הבדווי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)11-35
מספר עמודים25
כתב עתג'מאעה
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP Publications

 • ihp
 • Bedouins -- Israel -- Negev
 • Customary law
 • Islamic law
 • Law -- Israel
 • Law, Bedouin
 • בדואים בישראל -- נגב
 • ישראל -- משפט
 • משפט בדואי
 • משפט מוסלמי
 • משפט מנהגי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי