הקרב לכיבוש חיפה: 22-23 בספטמבר 1918

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בקרב לכיבוש חיפה במלה"ע I היו מהלכים ואירועים בעלי ענין מבחינה צבאית וג"ג כאחת. ראוי אפוא ללמוד את נסיבותיו ולעמוד על לקחיו הרלבנטיים גם כיום
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)46-52
מספר עמודים7
כתב עתמערכות
כרך312-313
סטטוס פרסוםפורסם - 1988

IHP Publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Haifa (Israel) -- History
  • Military history
  • World War, 1914-1918
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1918-1928
  • היסטוריה צבאית
  • חיפה (יישוב עירוני) -- היסטוריה
  • מלחמת העולם הראשונה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי