היתרונות בשימוש בגישה של ‏Edutainment בקידום בריאות: למה דרמה ובידור?

Anat Gesser-Edelsburg, Nurit Guttman

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

השימוש המכוון בתכניות בידור ודרמה כאמצעי לקידומם של נושאים חברתיים, בריאותיים וסביבתיים,
מכונה בידור-חינוך (‏Edutainment(.תחום זה קיבל תאוצה בשנים האחרונות, והוא מעמיד לרשות
העוסקים בו בסיס עיוני וידע מעשי לבניית תכניות בידור ודרמה, שמשיגות את יעדן. ארגוני בריאות
מפתחים שיתופי פעולה עם יוצרים ועם מפיקים של תכניות בידור ודרמה, ומכאן החשיבות בהצגה של
עקרונות מנחים, שיכולים לקדם שימוש מושכל ואתי בפורמטים הבידוריים לקידום בריאות.
כותר מתורגם של התרומהThe usage of Entertainment-Education in health promotion
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחקידום בריאות - מתיאוריה למעשה
עורכיםאורנה בראון-אפל, ניהאיה דאוד, דיאן לוין-זמיר
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורדיונון
פרק12
עמודים195-212
מספר עמודים19
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

Keywords

  • Health education -- Israel

Fingerprint

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'היתרונות בשימוש בגישה של ‏Edutainment בקידום בריאות: למה דרמה ובידור?'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע מחקרית ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי