היסטוריה ורעש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציג את מאמרו של אנגל כדוגמה לפעילותו של היסטוריון בן זמננו כמחנך, שבא לבחון את 'המובן מאליו' אצל קוראיו בכך שהוא מערער על האופן שבו הם רגילים להזקק למושג וקורא להם לבחון אותו. המאמר גם נוגע במתח שבין הצגת הדיון של אנגל לקהל מתעניינים רחב - ובכך להענות ללחצים המופעלים כיום על היסטוריונים להיות 'רלוונטיים' - לבחירתו להתמודד עם הנושא במסגרת השיח המקצועי דווקא. אנגל טוען מוריס-רייך, התמודד במודע עם 'מלכודת השפה הטבעית' - העובדה שהיסטוריונים, בניגוד לחוקרי מדעי הטבע למשל כותבים לכאורה באותה שפה ובאותם מושגים שבהם מתנהל השיח הפובלציסטי הכללי, כתיבה המאיימת לטשטש את הגבול שבין השיח המקצועי לשיח הציבורי הכללי בתחום ההיסטוריה. לגופו של עניין - ובמסגרת השיח המקצועי - מוריס-רייך מבקר את מסקנתו של אנגל בנוגע לשימוש המושג 'אנטישמיות' ומוכיח בעזרת דוגמאות שונות את דעתו, שההמנעות מן השימוש בו עלולה לפגוע ביכולתו של ההיסטוריון לנתח תופעות היסטוריות מורכבות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-72
מספר עמודים14
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך85
מספר גיליון1-4
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

שם הגליון: אנטישמיות בין מושג היסטורי לשיח ציבורי

IHP Publications

 • ihp
 • Antisemitism
 • Concepts
 • Historians
 • Historiography
 • Semantics
 • אנגל, דוד (היסטוריון)
 • אנטישמיות
 • היסטוריוגרפיה
 • היסטוריונים
 • המשגה
 • סמנטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי