האבולוציה הקוסמית והחינוך האינטרדיסציפלינרי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הוריאביליות האינדיבידואלית המשמשת בסיס לגוון האורגני בכללו, מהווה גם את הבסיס לגוון חברת האדם. הגברת גוון החברה האנושית ושפור איכותה חייבים להיות נר התמיד של מערכת החנוך, וזאת בניגוד לנטיות הקיימות לסטנדרטיזציה, אחידות וכמותיות. מערכת החנוך הנה המערכת הייחודית, האמורה לטפל בהתאמת הפרט לחיים החברתיים, וביצירת הרמוניה ואינטראקציה יוצרת בין קבוצות אנוש למיניהם. מערכת חנוכית זו חייבת להיות אינטרדיסציפלינרית ובעלת רעיון מנחה מרכזי. ההבנה, המידע והאחריות חייבים להנחות אותה בנסיונה לפקוח עיני האדם לראות את עולמו הפרטי והחברתי ובנסיון לשנותו, תוך בניית תפיסת עולם חדשה ומערכות מוסר המותאמות לתפיסה חדשה זו. במרכזה של תפיסה זו חייבים לעמוד האדם והבטחת עתידו המשמעותי, תוך טפוח יוצר של עולמו המנטלי והנפשי, הפרטי והצבורי.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)11-16
מספר עמודים6
כתב עתעיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 1977

IHP Publications

  • ihp
  • בין-תחומיות בחינוך
  • Interdisciplinary approach in education
  • אבולוציה
  • Evolution
  • דרוין, צ'רלס
  • Darwin, Charles -- 1809-1882
  • אנתרופולוגיה פילוסופית
  • Philosophical anthropology

פורמט ציטוט ביבליוגרפי