דיקטילוריזה רומאית - ממצא חדש ממרגלות החרמון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-24
מספר עמודים5
כתב עתרתם
כרך19
סטטוס פרסוםפורסם - 1986

IHP Publications

  • ihp
  • הר חרמון
  • Mount Hermon (Israel)
  • אצבענית (צמח)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי