את, היורדת - שלשה חרפים - בהתעטף עלייך: [שירים]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)75-76
מספר עמודים2
כתב עתעתר
כרךח
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP Publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי