אקולוגיה של האבקה בחלמונית גדולה

אמוץ דפני, אלה ורקר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)69-75
מספר עמודים7
כתב עתשפירית
כרך2-3
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP Publications

  • ihp
  • חלמונית (צמח)
  • Sternbergia
  • האבקה
  • Pollination

פורמט ציטוט ביבליוגרפי