אספקטים כלכליים בשיקומו של הר הפסולת בחיריה

איל שני, ניר בקר, אופירה אילון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המחברים מוצאים כי סך התועלות משיקומו של הר הפסולת בחיריה (ההנדסית והאדריכלית נופית) בתרחישים השונים נעה בין 99 ל-280 מיליון דולר, ושואלים האם הפיכתו לפארק פתוח לתועלת הקהל הרחב מוצדקת
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)55-70
מספר עמודים16
כתב עתעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
כרך2
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental economics
  • Historic preservation
  • Landscape protection
  • איכות הסביבה -- היבטים כלכליים
  • חיריה (אתר פסולת)
  • שימור אתרים ומבנים היסטוריים
  • שיקום נוף

פורמט ציטוט ביבליוגרפי