אמת אוניוורסלית או תרבות שיפוטית ייחודית? חוק וצדק ביפן על-פי "רשומון"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בניתוח הסרט "רשומון", תוך התמקדות בתובנות המשפטיות העולות מהסרט בפרספקטיבה תרבותית והיסטורית. המחבר פותח צוהר אל עבר שיטת המשפט היפנית, אופיה המסורתי ותמורות אחדות שחלו בה מאז נוצר הסרט.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)139-157
מספר עמודים19
כתב עתמחקרי משפט
כרך22
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Japan -- Civilization
  • Law -- Japan
  • Law in motion pictures
  • יפן -- משפט
  • יפן -- תרבות
  • משפט וקולנוע
  • צדק בקולנוע
  • רשומון (סרט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי