עיסוק במשימה כמתווך בקשר שבין אקלים שירות מחלקתי וטיפול ממוקד בחולה

Translated title of the contribution: Work engagement as a mediator in the service climate- patient centered care relationship

נסרה עבד-אלהדי, ענת דרך-זהבי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: טיפול ממוקד בחולה ( Patient-Centered Care - PCC) הינו גישה טיפולית של הענקת טיפול המותאם לערכי המטופל, לצרכיו ולהעדפותיו. הניסיונות לקדם את הגישה, הן ברמת המטופל והן ברמת המטפל, נחלו הצלחה חלקית, מה שמעלה את הצורך לבדוק כיצד גורם ברמה גבוהה יותר של אקלים השירות המחלקתי קשור לטיפול הממוקד בחולה. מטרות: (1) לבחון את הקשר בין אקלים השירות המחלקתי לטיפול ממוקד בחולה; (2) לבדוק האם הקשר הזה מתווך באמצעות העיסוק במשימה של המטפל. שיטה: זהו מחקר חתך מקונן (אנשי צוות סיעודי בתוך מחלקה). המדגם כלל 158 אחים ואחיות מ־ 40 מחלקות במוסדות גריאטריים באזור הצפון. איסוף הנתונים התבצע באמצעות שאלונים מתוקפים ותצפיות, שנערכו במהלך שלוש סיטואציות של טיפול במטופל. ממצאים: נמצא כי ככל שאקלים שירות מחלקתי הינו גבוה יותר ( Δ-2 Restricted Log Likelihood = 2.65, p < 0.05) וככל שעיסוק במשימה במחלקה הינו גבוה יותר ( Δ-2 Restricted Log Likelihood = 17.083, p < 0.05), כך הצוות הסיעודי מספק יותר טיפול ממוקד בחולה, וזאת מעבר להשפעת משתני הבקרה. נמצא גם כי העיסוק במשימה מתווך באופן מלא את הקשר שבין אקלים שירות מחלקתי לטיפול ממוקד בחולה. מסקנות והמלצות: מתוך ממצאי המחקר עולה כי על מנת להגביר טיפול ממוקד בחולה, על המנהלים להשקיע בשיפור אקלים השירות של המחלקה/הארגון, המהווה משאב, וזאת באמצעות הדגשת קדימות השירות בארגון על ידי פרקטיקות ניהוליות, הדרכות ותגמולים מתאימים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionWork engagement as a mediator in the service climate- patient centered care relationship
Original languageHebrew
Journalגוף ידע
Volume14
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Nursing
  • Patient-centered health care

Cite this