"ברומא התנהג כרומאי": נורמות חברתיות והשפעתן על התנהגויות סביבתיות

Translated title of the contribution: When in Rome Do as the Romans Do: The Role of Social Norms in Changing Environmental Significant Behavior

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האופן שאנשים תופסים את הנורמות המקובלות בסביבתם החברתית משפיע על מגוון התנהגויות סביבתיות. ההשפעה האפשרית של נורמות חברתיות היא דו-כיוונית: היא עשויה להביא לרמות גבוהות יותר של התנהגויות הפוגעות בסביבה, או לרמות גבוהות יותר של התנהגויות פרו-סביבתיות. שימוש נכון במסרים נורמטיביים יכול לשמש אמצעי יעיל ליצירת שינוי התנהגותי ולקידום התנהגויות פרו-סביבתיות. בסקירה שלהלן מוצגים תחילה המושגים הנידונים וההנחות המרכזיות בתחום. בהמשך מוצגים מחקרי שדה אמפיריים המתמקדים בהשפעת מסרים נורמטיביים על התנהגויות בעלות השפעה על הסביבה. בסיום הסקירה מוצגות דוגמאות מהנעשה בארץ, ומוצעות דרכים ליישום העקרונות העולים מתוך המחקרים לצורך קידום התנהגויות פרו-סביבתיות. היישום יכול להיעשות במסגרת השלטון המקומי והארצי, במסגרת מדיניות של גופים האחראים על משאבי סביבה, כגון מים ואנרגיה, וכן בפיתוח תוכניות חינוך והסברה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionWhen in Rome Do as the Romans Do: The Role of Social Norms in Changing Environmental Significant Behavior
Original languageHebrew
Pages (from-to)28-33
Number of pages6
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume9
Issue number2
StatePublished - Jun 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental policy
  • Environmental quality
  • Human behavior
  • Human ecology
  • Political participation
  • Social norms

Cite this