מהו ידע עיצוב וכיצד ניתן לרכוש אותו? המקרה של עיצוב טכנולוגיות למידה

Translated title of the contribution: What is design knowledge and how can it be acquired? A model for instructing the design of educational technologies

תמר פורמן-רונן, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במחקר זה נבחן אופיו וטיבו של ידע עיצוב בשלוש הפעלות של קורס בו סטודנטים מוסמכים להוראה לומדים לעצב טכנולוגיות למידה. הקורס מבוסס על מודל הוראה שפותח במתודולוגיה של מחקר עיצוב בארבע איטרציות. המודל משלב בתוכו את טבעה הפתוח והרפלקטיבי של גישת הסטודיו שמקורה בלימודי ארכיטקטורה, עם סגנון עבודה מובנה של גישת העיצוב ההוראתי ועם ידע עיצוב של מעצבי טכנולוגיות למידה מומחים הנמצא במאגר מקוון של עקרונות ותבניות עיצוב. אפיון תהליך רכישת ידע העיצוב של הסטודנטים נעשה באמצעות ניתוח איכותני, תוך שימוש במחוון שפותח במחקר זה להערכת המידה בה סטודנטים מסוגלים לתרגם את רעיונות העיצוב שלהם לתוצרי עיצוב קונקרטיים. ממצאי מחקר זה מראים כי בקונטקסט של עיצוב טכנולוגיות למידה, סטודנטים רבים מתקשים לעשות קונקרטיזציה של רעיונות עיצוב תיאורטיים, וכי מודל ההוראה שפותח במהלך המחקר, מסייע לתמוך ברכישת המיומנות הזו. אנו מתייחסים לקונקרטיזציה כאחד המרכיבים החשובים של ידע עיצוב, וטוענים כי מיומנות זו מאפשרת למעצבים מתחילים להחצין את החשיבה שלהם, להיות למודעים לאפיסטמולוגיה של עצמם, ולקשור את הרעיונות שלהם עם פדגוגיות מתקדמות הבאות לידי ביטוי בידע העיצוב של מעצבים מומחים. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionWhat is design knowledge and how can it be acquired? A model for instructing the design of educational technologies
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
EditorsD. Chen, G. Kurtz
Place of Publicationאור יהודה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages168-176
Number of pages9
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Design
  • Information technology
  • Knowledge and learning
  • Learning

Cite this