Web 2.0 בבית הספר היסודי: פרשנויות המורים

Translated title of the contribution: Web 2.0 in primary schools: Teacher interpretations

שרית ברזלי, אורית ברוזה, יהודית בטאט

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

לפני כשנתיים השיקה עמותת סנונית את "קהילות גלים", סביבה לימודית שיתופית המתבססת על אוסף כלי Web 2.0 שתורגמו לעברית והותאמו לצורכי בית הספר היסודי. חזון "קהילות גלים" היה ליצור תנאים לצמיחתן של קהילות לומדים מקוונות הבונות יחדיו ידע שיתופי. מחקר זה מבקש לבחון את אופני השימוש של בתי הספר ב"קהילות גלים" ובאופן ספציפי, מתמקד בנקודת מבטם של המורים ובדרכים שבהם מורים מפרשים את הכלים השיתופיים. אוכלוסיית המחקר כללה 562 קהילות של כיתות מבתי ספר יסודיים מכל רחבי הארץ. בנוסף נערך ניתוח תוכן של המשימות שיצרו 32 מורים באמצעות כלי הקהילה. ממצאי המחקר חושפים פער בין רמת השימוש של התלמידים בקהילות לבין רמת השימוש של המורים. התלמידים הקדימו לאמץ את הקהילות ולרתום אותם לצרכיהם ואילו המורים מיעטו לעשות זאת. בחינת המשימות שיצרו המורים חושפת קשת רחבה של שימושים בקהילות. התמונה העולה מהנתונים היא שהמורים בראש ובראשונה רותמים את כלי הקהילה לטובת צרכים ופעילויות שגרתיים ומוכרים ולאחר מכן מתחילים בהדרגה לבחון שימושים חדשניים בקהילות ומתנסים בדגמי פעילות חדשים כגון יצירת משימות בלוג או וויקי שיתופיות. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionWeb 2.0 in primary schools: Teacher interpretations
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages101-111
Number of pages11
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Computer-assisted instruction
 • Online social networks
 • School children
 • Schools
 • Teachers
 • Web 2.0
 • אינטרנט 2
 • בתי ספר
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • מורים
 • קהילות וירטואליות
 • רשתות חברתיות באינטרנט
 • תלמידים

Cite this