שימושי ויקי לתמיכה בלמידת חקר בחינוך הגבוה

Translated title of the contribution: Using wiki characteristics to support generation and usage of collaborative knowledge

רחל לוין-פלד, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

סביבת החקר מציבה אתגרים מגוונים בפני הלומדים: עליהם להתמודד עם משימות פתוחות ולמידה עצמאית, להשתמש בגישות מדעיות ולפתח תרבות עבודה שיתופית, תוך מעורבות בעשייה והכרה חברתית. אתגרים נוספים מוצבים בפני המנחים: עליהם לתמוך באתגרי התלמידים, להתמודד עם עומס רב ויכולת נגישות לפרט ולכל קבוצה. הסביבה המתוקשבת כאשר היא מעוצבת בהתאמה יכולה לתת מענה לאתגרים הללו. בעבודה זו מוצג מחקר שהתבצע בקורס "פילוסופיה של החינוך" המיועד לסטודנטים לתואר ראשון בהוראת המדעים בטכניון. במסגרת הקורס הסטודנטים עובדים בקבוצות, כאשר כל קבוצה חוקרת את הרציונאל הפדגוגי של בית-ספר "מעניין" ואת מימושו הלכה למעשה. תהליך ותוצר החקר הקבוצתי מוצגים באתר הקורס, לכלל הכתה. מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעתן של פעילויות מתוקשבות שעיצבנו, על-מנת לתמוך בתהליך החקר הקבוצתי. המחקר נערך בגישה של מחקר עיצוב והתבצע בשתי איטרציות. סה"כ השתתפו במחקר 174 סטודנטים. באיטרציה הראשונה החקר התבצע בפורום קבוצתי מונחה. לאור האתגרים שהתעוררו באיטרציה זו, בעיקר הצורך בתמיכה רבה יותר בתהליך הפתוח וביצירה המשותפת של התוצר, יצרנו באיטרציה השניה, פורטפוליו קבוצתי מובנה בויקי. לכל קבוצה הקצנו אתר ויקי שהיה בנוי ממספר דפים - דף עבור כל שלב חקר. כל דף הכיל: א. אזור הנחיות ב. אזור עבודה ג. אזור משוב מנחות ששימש להערכה מעצבת בשלבים השונים של התהליך. הממצאים מראים שהסטודנטים תפסו, בשתי האיטרציות, את פעילויות החקר המתוקשבות, כתורמות במידה רבה ללימודיהם. השימוש בויקי כפורטפוליו קבוצתי מובנה, עודד את מרבית חברי הקבוצה לתרום משמעותית לתהליך העבודה והוביל לאיכות גבוהה יותר של תוצרי החקר, מאשר זו שהתקבלה בפורום המונחה. איכות זו התבטאה במיומנויות חשיבה ברמה גבוהה, ובקוהרנטיות של התוצר הקבוצתי. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionUsing wiki characteristics to support generation and usage of collaborative knowledge
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
EditorsD. Chen, G. Kurtz
Place of Publicationאור יהודה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages86-93
Number of pages8
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • College students
 • Computer-assisted instruction
 • Education, Higher
 • Learning
 • Problem-based learning
 • Team learning approach in education
 • Wikis (Computer science)
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • ויקי (Wiki)
 • חינוך גבוה
 • למידה
 • למידה בקבוצות
 • למידת חקר
 • סטודנטים
 • פורטפוליו (חינוך)

Cite this