University Students Coping in a Multilingual and Multicultural Environment

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  מדיניות החינוך הלשוני בישראל, הקובעת את העברית כלשון ההוראה באוניברסיטאות, נראית נוגדת את המדיניות הלשונית המכירה בעברית ובערבית כלשונות רשמיות בישראל. החינוך הגבוה בישראל מפלה סטודנטים שלשון האם שלהם אינה עברית, בהם סטודנטים ערבים. מטרת המחקר לבדוק את השפעתה של רב-לשוניות על תפיסותיהם של הסטודנטים הנוגעות לשימוש בכל שפה ואת יחסם לסביבה לימודית רב-לשונית. בשנת הלימודים האקדמית 2011-2012 ניתן שאלון בעברית על רכישת כל שפה ושימושה בהקשרים ובמצבים שונים ובגישותיהם של הסטודנטים לרב-לשוניות. במדגם היו 42 סטודנטים בגילאי 20-40 באוניברסיטת חיפה בפקולטה לחינוך שהשתתפו בשני קורסים שעסקו ברב-לשוניות. השאלון התמקד בלשונות אם עברית (11), ערבית (25) ורוסית (6) ובדק את יחסם של הסטודנטים לדוברים רב-לשוניים ולהקשרים רב-לשוניים, ונאספו נתונים על כך גם מסיפורים אישיים ומהערות סטודנטים בשיעורים. הסטודנטים הצליחו בהיבט האקדמי והחברתי למרות מדיניות החינוך הלשוני. הם לא רק קיבלו בהבנה את הקשיים הכרוכים בלמידה בסביבה רב-לשונית והתאימו את עצמם לסביבה רב-תרבותית אלא אף למדו להעריך את יכולתם ואת יכולת חבריהם לכיתה להשתמש בלשון ולהצליח בתפקוד באוניברסיטה. (מתוך המאמר)
  Translated title of the contributionאופן התמודדותם של סטודנטים בסביבה רב-לשונית ורב-תרבותית
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)139-172
  Number of pages34
  Journalעיונים בשפה וחברה
  Volume6
  Issue number2
  StatePublished - 2014

  Bibliographical note

  המאמר הינו בשפה האנגלית

  IHP Publications

  • ihp
  • Arab students -- Israel
  • Arabic language
  • Hebrew language
  • Multiculturalism
  • Multilingualism
  • Russian language
  • Universiṭat Ḥefah

  Cite this