תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות בין בית המשפט לבית הדין לפשרה המשכינה שלום

Translated title of the contribution: Tort Suits Against Recalcitrant Spouses in Israel in Light of the Principles of Jewish Law:From Differences of Opinion Between Civil Courts and Rabbinical Courts to a Peace-Making Compormise

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר נדונה המדיניות הרצויה בישראל בזמננו, לאור עקרונות המשפט העברי, בנוגע לתביעות נזיקין בגין סרבנות גט בבתי המשפט לענייני משפחה בישראל. כרקע לדיון הוצגה הבעיה שאין תוקף לגט הנחשב "מעושה" שלא כדין. כמו כן הוצגו במאמר המאפיינים של התמודדותן לעת הזאת של ערכאות שיפוט שונות עם בעיה זו. מחד הוצגה בו השקפת העולם של הדיינים בבתי הדין הרבניים בישראל בנוגע לתביעות נזיקין אלה, השוללת כל מעורבות של בתי המשפט לענייני משפחה. מאידך נדונה במאמר המדיניות בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה בנוגע לתביעות אלה והיא התעלמות ממגבלות שיש להחילן בדיון בסוגיה זו בגין תחולת עקרונות המשפט העברי בדיון בענייני גירושין של יהודים בבית דין רבני. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionTort Suits Against Recalcitrant Spouses in Israel in Light of the Principles of Jewish Law:From Differences of Opinion Between Civil Courts and Rabbinical Courts to a Peace-Making Compormise
Original languageHebrew
Pages (from-to)263-379
Number of pages117
Journalמשפחה במשפט
Volumeו-ז
StatePublished - 2014

IHP Publications

 • ihp
 • Actions and defenses
 • Civil law
 • Compensation (Law)
 • Damages
 • Divorce (Jewish law)
 • Domestic relations
 • Domestic relations courts
 • Fines (Penalties)
 • Get (Jewish law)
 • Jewish law
 • Rabbinical courts

Cite this