הקשר בין בריונות וקורבנות בקרב תלמידי בתי הספר

Translated title of the contribution: The relationships between victimization and perpetration of school violence

רות ברקוביץ', רמי בנבנישתי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המדווח במאמר בחן (1) את הקשר בין בריונות וקורבנות; (2) את גודלה של קבוצת האלימים שהם גם קורבנות (קבוצה בסיכון מיוחד); (3) את ההבדלים בקשר אלימות-קורבנות לפי מין, השלב בחינוך (חטיבות ביניים לעומת חטיבות עליונות) ומוצא אתני (יהודים לעומת ערבים). כמו כן נבחנו ההבדלים בין התלמידים על פי אופן מעורבותם במעשי בריונות (בריונים בלבד, קורבנות בלבד, בריונים-קורבנות, ולא מעורבים במעשי אלימות), כיצד הם תופסים את אקלים בית הספר, ואיך הדבר משפיע על העדרויות התלמידים מבית הספר בשל פחד. הבדיקות נערכו על פי המדד לבריונות - הצקות או הטרדות, ועל פי הגדרת בריונות: שימוש לרעה בכוח באופן שיטתי, חוזר ונשנה ומכוון. המדגם התבסס על קובצי נתונים של משרד החינוך לשנת תשס"א, וכלל 13,262 תלמידי כיתות ז'-י"א מבתי ספר ברחבי הארץ. מן המחקר עלה כי ההסתברות להיות קורבן גבוהה יותר בקרב תלמידים המפעילים בריונות כלפי אחרים. בקרב תלמידי החטיבות העליונות ובקרב תלמידים ממוצא ערבי יש נטייה חזקה יותר לחיבור בין קורבן ובריון, אולם לא נמצאו הבדלים בין בנים ובנות בעוצמת הקשר בין בריונות וקורבנות. עוד נמצא כי תלמידים המעורבים באלימות בדפוס המשלב בריונות וקורבנות מדווחים על חוסר ביטחון גדול, על יותר העדרויות מבית הספר בשל פחד, ועל תמיכת מורים מעטה לעומת שאר התלמידים. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: סקר בעזרת שאלון אנונימי למילוי עצמי. Refereed/Peer-reviewed
Translated title of the contributionThe relationships between victimization and perpetration of school violence
Original languageHebrew
Pages (from-to)225-253
Number of pages29
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume31
Issue number2
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • High school students
  • Junior high school students
  • School environment
  • School violence
  • Victims of crimes

Cite this