פירוש הדברים הנאמרים "בין השיטין": על נשיאת פנים במקרא ועל המיטיבים לעשות זאת

Translated title of the contribution: The meaning of what is said “between the lines”: Genesis 4: 7

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן במידה הפרשנית הנגזרת מההנחות הפרגמטיות המקובלות על תיאוריית הרלוונטיות, ולפיהן כל טקסט המשמש לתקשורת בין בני אדם מיועד לנמענים מסוימים, ומחברי הטקסטים מקפידים לוודא שנמעניהם יוכלו לפענח את דבריהם ללא מאמץ קוגניטיבי מופרז. מהנחות אלה נגזרת בין השאר המידה הפרשנית המשמשת אמת מידה לדברים שלשיטתו של הפרשן נאמרים "בין השיטין". מדובר במידה האומרת שהפירוש שעל פיו טקסט נתון מבליע משמעות מסוימת הוא קביל רק אם התכנים שלכאורה מובלעים מובנים מאליהם, אם משום שכבר הופיעו בטקסט אם משום שהם ידועים לכל נמעניו של הטקסט המסוים ומוסכמים עליהם. כדי לשקול את כוחה הפרשני של מידה פרשנית זו ולדון במגבלותיה מודגם יישום של המידה לטקסט מקראי. אומנם כאשר מדובר בטקסט מקראי לא תמיד אפשר לבדוק אם התכנים המובלעים ידועים לכל הנמענים ומוסכמים עלהם, בין השאר משום שאיננו יודעים מי היה קהל הנמענים הראשוני ומה היה ידע הרקע שלו. אולם אראה שלעיתים קושי זה אינו בלתי פתיר.
Translated title of the contributionThe meaning of what is said “between the lines”: Genesis 4: 7
Original languageHebrew
Pages (from-to)10-21
Number of pages12
Journalעיונים בשפה וחברה
Volume11
Issue number1
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Criticism, interpretation, etc
  • Communication
  • Pragmatics

Cite this