עיצוב אידיאל אימהות טובה בקרב אימהות החיות בעוני בעת מדיניות חברתית משתנה

Translated title of the contribution: “The Ideal of 'Good Motherhood' under Changing Social Policies amongst Mothers Living in Poverty.”

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חוויית האימהות, כמו גם פרקטיקות המבקשות להראות התאמה לאידיאל של אימהות טובה, קשורות לדרכים שבהן המדיניות החברתית והציבורית מאפשרת התאמה שכזו. מאמר זה נועד לבחון איך הנחיות מוסדיות ושינויי מדיניות באים לידי ביטוי בחיי היומיום של אימהות החיות בעוני, בהבנתן את אידיאל האימהות הטובה ואת הדרכים שבהן הן מבקשות להיענות לו. לאחר שבחנה מחברת המאמר ספרות קודמת המצביעה על הקונפליקט שנתונות בו אימהות, המבקשות להיענות בעת ובעונה אחת להנחיות השיח הניאו-ליברלי ושיח האימהות, ובהתבסס על ראיונות עומק עם 70 אימהות המפרנסות את משפחותיהן בעוני, היא מציעה לראות את אידיאל האימהות הטובה בקרב נשים אלה כאידיאל שאבני הבניין שלו הן תפיסות של מוסריות חלופית. המרכיב המוסרי של אימהות טובה, על פי כללי מוסריות זו, משמעו ליטול אחריות אישית בדרך שתקדם את הכלתם החברתית של הילדים בעתיד. נקודת מבט זו מאפשרת להבין מחדש את הדרך שבה השיח הניאו-ליברלי והשיח האימהי מעצבים סטנדרטים של אימהות טובה. כלומר: בהשפעת הנחיות אידיאולוגיות ומדיניות האומרות שהמדד העיקרי להתאמה חברתית הוא מחויבות לשוק העבודה, ניתן להבין את פעולת שני סוגי השיח כפעולה משולבת - האידיאולוגיה הניאו-ליברלית מחלחלת לשיח האימהי, ויוצרת אימהות ניאו-ליברלית, שבה הגדרות הגמוניות של אימהות טובה מצטלבות עם הקריאה הניאו-ליברלית ליטול אחריות אישית ומעצבות את תפיסותיהן של האימהות, כמו גם את תהליכי קבלת ההחלטות שלהן.
Translated title of the contribution“The Ideal of 'Good Motherhood' under Changing Social Policies amongst Mothers Living in Poverty.”
Original languageHebrew
Pages (from-to)93-112
Number of pages20
Journalביטחון סוציאלי
Volume103
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Labor market
  • Mother and child
  • Mothers
  • Neoliberalism
  • Perception
  • Poor
  • Social policy
  • Work and family
  • Working mothers

Cite this