הבדיחה העברית בתקופת היישוב כמנגנון תרבותי לסימון גבולות חברתיים: [מתוך המדור: דת ותרבות]

Translated title of the contribution: The Hebrew Joke as a Cultural Mechanism for Delineating (and Blurring) Social Boundaries

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

ההומור ה'משמן את גלגלי מנגנון התקשורת', כדברי אבנר זיו, ומאפיין קבוצות מיעוט המבקשות להיחלץ ממעמדן השולי, משמש במאמר זה כמעבדה לבחינת מחשבותיו של היישוב ורגשותיו הסמויים כלפי קהילות יהודיות אחרות, בעיקר התפוצה היהודית האמריקנית. המאמר מבוסס על עיון בבדיחות על התייר היהודי האמריקני, שהתפרסמו בעיתונות ההיתולית של היישוב ובאסופות הומוריסטיות. נושאו הוא דימויי זהות רוֹוחים וייצוגיהם בקורפוס זה ובמוסכמות שהם הפרו או, לחלופין, אישרו. מוסכמות אלה, ובהן הזיקה להיסטוריה היהודית, למקורות היהודיים ולשפה העברית, שימשו בבדיחה בתור אמות מידה להכלה ולהדרה או להזדהות ולדחייה. אמות מידה אלה התוו את גבולות הזהות הפנים-חברתיים החדשים של היישוב. כך גם לגבי הנוסחים האמריקניים של הבדיחות, שסופרו בד בבד עם הבדיחות העבריות. למרות הדמיון הרב בין הרפרטואר האמריקני לזה העברי, המספר האמריקני לא אימץ את המבט הארץ-ישראלי כדי לבחון דרכו את ייצוג התפוצה, כי אם את המבט האמריקני הציוני כדי לבחון דרכו ייצוגי תפוצה אחרים של נשים, של יהודים ממוצא גרמני ושל תיירים זרים, ולהתבדל מהם. כך מתגלה תפקידה של הבדיחה כ'קונספירציה חברתית', היוצרת פירוד בלִבה של ההזמנה, לכאורה, לשותפות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Hebrew Joke as a Cultural Mechanism for Delineating (and Blurring) Social Boundaries
Original languageHebrew
Title of host publicationהעולם היהודי - מבטים מישראל: דימויים, ייצוגים וגבולות (קובץ בעריכת אופיר עבו ; תניא ציון-וולדקס)
Place of Publicationישראל
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages95-117
Number of pages23
ISBN (Print)9789655101362
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Humor in literature
  • Jewish diaspora
  • Jews -- United States
  • Judaism and culture
  • Tourists
  • Wit and humor
  • Wit and humor -- Philosophy

Cite this