על יסודות העברה של המתת אדם במטרה לאפשר או להקל את ביצועה של עברה אחרת, להסתירה או להימלט מעונש, לפי סעיף 301 א(א)( 2) לחוק העונשין

Translated title of the contribution: The Elements of aggravated Murder according to sec. 301A(a)(2) Penal Code

מרדכי קרמניצר, חאלד גנאים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עברות ההמתה החדשות של רצח (סעיף 300) ושל רצח בנסיבות מחמירות (סעיף 301א) דורשות יסוד נפשי של כוונה או אדישות כלפי התוצאה הקטלנית, ואין די בקלות-דעת. עמדה זו מבטאת את הדין הרצוי. האדישות קרובה יותר לכוונה ורחוקה באופן ניכר מקלות-הדעת. האדיש אינו מעדיף אפילו את אי-התרחשות התוצאה על התרחשותה, והוא עושה את זממו תוך התנכרות גמורה לערך החברתי המוגן. לעומת זאת, קלות-דעת היא נטילת סיכון בלתי-סביר על יסוד תקווה ולעיתים אף אמונה - קרי רצון - שהתוצאה לא תתרחש. קל-הדעת אינו מכריע לטובת פגיעה בערך החברתי המוגן. הוא אינו מגלה יחס של זלזול או יחס שלילי מובהק כלפי הערך החברתי המוגן. לפי סעיף 301א(א) (2) נדרשת זיקה עניינית בין העברה אחרת לבין המתת האדם, ועמדה זו ראויה ומתחייבת מהרציונאלים שביסוד ההחמרה. אותו סעיף דורש שהעברה האחרת תהיה עברה שעונשה שבע שנות מאסר לפחות, אולם הדין הרצוי, העולה מהרציונלים שביסוד ההחמרה, מסתפק דווקא בכל עברה פלילית, לרבות עברה מסוג חטא. ביסוד חלופות אלה מצויים שלושה שיקולים עיקריים המצדיקים את החמרת העונש. הראשון והעיקרי הוא השיקול הגמולי, המתייחס לאשמת העושה. ההמתה מעידה על חוסר מעצורים מוסריים של העושה, שמוכן להקריב חיי אדם כדי להשיג מטרה שהיא שלילית עד כדי כך שהיא מהווה כשלעצמה עברה פלילית, או לשם מטרה פסולה ומגונה, כגון הימלטות מעונש בגין עברה. מדובר בעמדה שלילית מובהקת כלפי הערך של חיי אדם, יחד עם שלילת כבודו האנושי של הקורבן. השיקול השני הוא ההרתעה. זו מקזזת את הפיתוי המיוחד - שעשוי להיות רב עוצמה למי שעובר עברה אחרת - להמית (במקרה שנוצר צורך בכך) כדי להצליח במעשה העברה או כדי להימלט מעונש. השיקול השלישי הוא מסוכנותו של העושה. חוסר המעצורים המופגן במעשה מעיד על העושה שהוא מוכן "להלך על גוויות" לשם השגת יעד עברייני. כל אדם יכול ליפול קורבן להתנהגות כזו, והמעשה מפיל חרדה מיוחדת על הציבור. רציונלים אלה מחייבים דווקא הסתפקות בכל עברה פלילית, לרבות עברה מסוג חטא. ככל שהעברה האחרת קלה יותר, חוסר הפרופורציה בין האמצעי של המתת אדם לבין מטרתו הפסולה של העושה דווקא גדל, ואיתו גם מידת הזלזול בערך של חיי אדם גדלה. יתרה מזו, המתה כזו מעידה על חוסר גמור במעצורים מוסריים אצל העושה, שמוכן להקריב חיי אדם כדי להשיג מטרה שאינה רק פסולה, אלא גם קלת-ערך. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Elements of aggravated Murder according to sec. 301A(a)(2) Penal Code
Original languageHebrew
Pages (from-to)311-333
Number of pages23
Journalמשפט וממשל
Volumeכ"א
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Apathy
  • Crime
  • Criminal law -- Israel
  • Criminal liability
  • Legislative amendments
  • Manslaughter
  • Murder
  • Punishment

Cite this