משקל, משקול, משקולית (משקל) - השפעת הקשר הסמנטי והמורפו-פונולוגי בין פעלים ושמות עצם על יכולת השליפה של ילדים עם לקות שפה ספציפית

Translated title of the contribution: The effect of morpho-phonological cues on words retrieval of children with lexical-SLI

ורדה קריזר, רמה נובוגרודסקי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

חלק מהילדים עם לקות שפה ספציפית - (SLI) Specific Language Impairment מציגים קשיים במציאת מילים (SLI לקסיקאלי). המחקר הנוכחי חקר שליפת שמות עצם אצל ילדים עם SLI לקסיקאלי באמצעות פעלים הקשורים לשמות עצם באופן סמנטי (למשל: מטגן במחבת) או באופן סמנטי ומורפולוגי (למשל: מסנן במסננת). עשרים ילדים דוברי עברית בני 8:6 – 14:4 שנים עם SLI לקסיקאלי ו-20 ילדים עם התפתחות שפה אופיינית נבחנו בשתי משימות: שיום תמונות והשלמת משפטים המכוונים לאותם שמות עצם. הביצוע של ילדי קבוצת המחקר היה נמוך יותר באופן מובהק מזה של ילדי קבוצת הביקורת בשתי המטלות. מטלת שיום התמונות הייתה קלה יותר לילדים עם SLI לקסיקאלי מאשר השלמת משפטים. במשפטים עם פועל הקשור סמנטית לשם העצם, הביצוע של ילדים אלו היה נמוך יותר בהשוואה לשיום של אותם עצמים. בניגוד לכך, כאשר המשפטים כללו פעלים הקשורים סמנטית ומורפולוגית לשם העצם, הביצוע של ילדי קבוצת המחקר היה דומה בשתי המטלות. ממצא זה מעיד על הסיוע הקשר המורפו-מילוני בין הפועל ושם העצם בתהליך שליפת מילים. בנוסף, הילדים עם SLI לקסיקאלי בצעו טעויות מורפו-פונולוגיות ייחודיות. לממצאי המחקר יש השלכות קליניות הנוגעות לטיפול באוכלוסייה זו. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe effect of morpho-phonological cues on words retrieval of children with lexical-SLI
Original languageHebrew
Pages (from-to)21-35
Number of pages15
Journalדש: דיבור שפה ושמיעה
Volume31
StatePublished - 2012
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Children -- Language
  • Grammar, Comparative and general -- Syntax
  • Hebrew language -- Morphology
  • Hebrew language -- Phonology
  • Hebrew language -- Semantics
  • Hebrew language -- Spoken Hebrew
  • Language disorders
  • Onomasiology

Cite this