תכליתה ומהותה של חובת ההנמקה העובדתית במשפט הישראלי

Translated title of the contribution: The Duty to Provide Reasons for Findings of Fact under Israeli Law

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בשאלת תכליתה של חובת ההנמקה השיפוטית במשפט הישראלי. המאמר מבקש להתמודד עם הגישה השוללת הטלת חובת הנמקה בכל העניינים שבעובדה, וכן לעמוד על ההבחנה המהותית שבין אפשרותה ורציותה של הנמקת ממצאים שמקורם בתחושת האמון שניתנת בעדות כזו או אחרת, לבין הנמקה הנוגעת לשיקולים של היגיון וסבירות. לשיטת המחבר, נדרש שינוי קונצפטואלי באשר למהותה של ההנמקה העובדתית: מעבר מראיית ההנמקה כתהליך שעניינו העלאה אל מעל סף התודעה את הנימוקים שהביאו את בית המשפט לקביעותיו העובדתיות, לראייתה כתהליך שעיקרו ביקורת על תחושת האמון שניתנת בעד זה או אחר או על השיפוט האינטואטיבי-הוליסטי שהביאו לידי הכרעה בעד השתלשלות אירועים אחת ונגד אחרת.
Translated title of the contributionThe Duty to Provide Reasons for Findings of Fact under Israeli Law
Original languageHebrew
Pages (from-to)399-424
Number of pages26
Journalעלי משפט
Volume11
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Judicial discretion
  • Judicial process

Cite this