ההבחנה בין טעות במצב משפטי לבין טעות במצב דברים

Translated title of the contribution: The Distinction between Mistake of Law and Mistake of Fact

דורון מנשה, שי אוצרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן בשאלת ההבחנה בין טעות בדין לבין טעות בעובדה בהגנות המשפט הפלילי. המאמר מבקר תחילה את התפיסה המקובלת של ההבחנה בין טעות בדין לטעות בעובדה, אשר מבחינה בין השניים על בסיס השאלה אם מדובר בטעות באשר לדבר שאפשר לתפסו באמצעות החושים. המאמר מראה שתפיסה זאת בעייתית משום שמקרים פרדיגמטיים של טעות בדין יכולים לנבוע גם הם מטעות באשר לדברים מוחשיים. מנגד, עובדות מוסדיות אינן ניתנות לתפיסה באמצעות החושים. חלף התפיסה המקובלת המאמר מציע מבחן המתבסס על הרציונל של עידוד הציות לחוק כפי שהמחברים מציעים להרחיבו ולהשלימו לאחר דיון ביקורתי ברציונלים להחמרה עם טעות בדין. המבחן החלופי הוא מבחן דו שלבי : 1. זיהויו של האיסור הפלילי – האיסור הפלילי הוא הנורמה הנובעת מכלל הסימנים (אם לשוניים ואם לאו) ש-(1) עיקר תכלית עשייתם הוא במילוי פונקצייה במסגרת מוסד המשפט; ו-(2) אינם רכיבי המשמעות היחידאיים, כגון שמות פרטיים (proper names), הצבעה, תיאורים מיידעים יחידאיים וכיו"ב. 2. הגדרת טעות בדין וטעות בעובדה – (א) טעות בדין היא המחדל להסיק כי האיסור הפלילי חל על סט נתון של עובדות אם תחולה זאת נובעת ממובנו של האיסור הפלילי, כפי שזוהה לעיל; (ב) טעות בעובדה היא טעות באשר לקיומו (או חוסר מודעות באשר לקיומו) של סט העובדות כאמור. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Distinction between Mistake of Law and Mistake of Fact
Original languageHebrew
Pages (from-to)341-368
Number of pages28
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volumeז'
Issue number2
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Criminal law
  • Criminal liability
  • Defense (Administrative procedure)
  • Mistake (Law)
  • Obedience (Law)

Cite this