דלות הסעדים ההגבליים - ניתוח מצבת הסעדים הקיימים והצעות לשיפור

Translated title of the contribution: The Dearth of Antitrust Sanctions

מיכל שיצר גל, אמיר ישראלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לכאורה, קשת הסעדים ההגבליים הקיימת בחוק ההגבלים העסקיים הישראלי מהווה גורם מרתיע מפני הפרת החוק. קשת הסעדים רחבה ביותר, ואף חריגה בעוצמתה בהשוואה לרוב מדינות העולם. אולם הסנקציות ההגבליות, כפי שמאמר זה מראה, אינן משרתות על־פי־רוב את מטרתן, והחוק לוקה בהרתעת־חסר לצד הרתעת־יתר. מחד גיסא, בחלק מהמקרים, בעיקר כאשר עסקינן בקרטלים, הסנקציות המוחלות אינן יוצרות בפועל רמת הרתעה מספקת, ואינן משרתות באופן יעיל גם את יתר מטרות הסעדים, לרבות מתן פיצוי לנפגע בגין הפגיעה ההגבלית ונטילת פירות ההפרה מהמפר. מאידך גיסא, במקרים שבהם הפגיעה בתחרות אינה גדולה או אינה מסתברת, עוצמתן של הסנקציות הקיימות גבוהה מדי יחסית לעוצמת ההפרה. לנוכח חוסר יעילותם של הסעדים ההגבליים הקיימים כיום בחוק, המאמר מציע לשנות את מצבת הסעדים, וליצור מדרג סעדים שישרת טוב יותר את מטרות החוק, אשר יביא בחשבון, בין היתר, את חומרת העבירה כמו־גם את הוודאות שהאיסור יוצר לגבי גבולות ההפרה. Refereed/Peer-reviewed
Translated title of the contributionThe Dearth of Antitrust Sanctions
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-50
Number of pages46
Journalעיוני משפט
Volume35
Issue number1
StatePublished - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Administrative law
 • Antitrust law
 • Antitrust law -- Israel
 • Cartels
 • Compensation (Law)
 • Competition
 • Criminal law
 • Damages
 • Law enforcement
 • Punishment in crime deterrence
 • Remedies (Law)
 • Sanctions (International law)

Cite this