תהליך התאמת עכבר לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי מדדי תפקוד ושביעות רצון

Translated title of the contribution: The adaptation of a computerized pointing device for children with intellectual and developmental disabilities: performance and satisfaction outcome measures

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התאמה של טכנולוגיה מסייעת (ט"מ) לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) מערבת תהליך מורכב. במהלכו על המרפא/ה בעיסוק להיעזר באבחונים תקפים ומהימנים, כדי להחליט מהי הטכנולוגיה המתאימה. בבית הספר לחינוך מיוחד, עולות השאלות: "מי הגורם המשפיע על שימוש התלמיד בט"מ? בקרב מי נבדוק שביעות רצון מן העכבר המותאם?" מטרת המחקר היתה לבדוק את מידת ההצלחה של תלמידים עם מש"ה בביצוע מטלות בעזרת עכבר מחשב וכן לבדוק את שביעות רצון המורה מן התהליך, עקב ההכרה במעורבותה. שיטה: במחקר השתתפו 30 תלמידים בבית ספר לחינוך מיוחד בנצרת, בני 6-21 שנים, שאובחנו עם מש"ה בינוני, שלהם התאימה מרפאה בעיסוק עכבר מחשב. לאחר כשבוע תרגול בעכבר, נבדקו: א. הערכה תצפיתית של שתי מרפאות בעיסוק שבדקו זמן והצלחת התלמיד/ה בביצוע מטלות בעזרת העכבר המותאם, בעזרת Assessment of computer Task Performance (ACTP). ב. שביעות הרצון של המורה למחשבים מן השימוש בעכבר, לפי Quebec User Evaluation of Satisfaction with assisstive Technology (Quest). תוצאות: ככל שהצלחת התלמידים במטלות היתה גבוהה, כן היתה גבוהה שביעות הרצון של המורה מן העכבר, אך ללא קשר לזמן הביצוע. המורה הביעה שביעות רצון בעיקר מאיפיוני העכבר ומן המרכיבים שבהם היתה מעורבת, אך פחות מקלות למידתם להשתמש בעכבר המותאם. מסקנות: שביעות הרצון מהתאמה של ט"מ היא מדד חשוב להטמעתה ולניבוי הצלחתה, בייחוד בשיתוף פעולה עם המורה, שלה תפקיד חשוב בהתליך. ה-ACTP נמצא מתאים לבחינת תוצאות התהליך, אך מומלץ לפתח עוד כלי מדידה שיתאימו לטכנולוגיות מסייעות שונות, לאוכלוסיות מגוונות ולדמויות משמעותיות בתהליך. הממצאים מעוררים מחשבה על זמן ביצוע כמדד להצלחה בקרב תלמידים עם מש"ה, לאור העובדה שממד הזמן נחשב כמדד חיוני ליצרנות, ובהיעדרו הם עלולים להתקשות להשתלב בלמידה ובעבודה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe adaptation of a computerized pointing device for children with intellectual and developmental disabilities: performance and satisfaction outcome measures
Original languageHebrew
Pages (from-to)90-104
Number of pages15
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume24
Issue number2-3
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Content (Psychology)
  • Mice (Computers)
  • People with mental disabilities
  • Satisfaction
  • School children
  • Technology and people with disabilities

Cite this