קהילת למידה מוגברת טכנולוגיה למורים

Translated title of the contribution: Technology-Enhanced Teacher Learning Community

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

מורים נדרשים להתפתחות מקצועית מתמשכת, אך לרוב זו אינה מתבטאת בשינויים פדגוגיים עמוקים. שני גורמים המגבילים את ההתפתחות המקצועית של המורים הינם בדידות המורה והאופי של השתלמויות המורים המסורתיות המנותקות מהעבודה השוטפת של המורים. המחקר הנוכחי הוא צעד ראשון לגיבוש מודל התערבות בית ספרי אלטרנטיבי להובלת שינויים עמוקים לעבר פדגוגיה סוציו-קונסטרוקטיביסטית מוגברת טכנולוגיה. במחקר חלוץ זה עוצבה, הופעלה ונחקרה השתלמות מורים בית ספרית, שמטרתה לחולל שינוי תרבותי להגברת השיתופיות בין מורים בצוות מקצועי אורגני, בתמיכה של כלים טכנולוגיים. במסגרת ההשתלמות, צוות מורים לאזרחות בבית ספר תיכון השתתף באופן פעיל בתהליך בנייתו כקהילת למידה מוגברת טכנולוגיה, סביב מטרות שנוסחו על ידי חברי הקהילה ונגזרו מצרכיהם השוטפים. התקווה היא שבטווח הארוך מורים יאמצו פדגוגיה סוציו-קונסטרוקטיביסיטית מוגברת טכנולוגיה בהוראתם, בהתבסס על התנסותם האישית בתור משתתפים בקהילת הלמידה, ובעזרתה. המחקר האיכותני ששילב שאלונים, תצפיות וראיונות, בחן כיצד התפתחה השיתופיות בין המורים במהלך ההשתלמות, ועד חמישה חודשים לאחר סיומה. נמצא שהשיתופיות בצוות התרחבה ונוצרה תרבות של שיתוף מידע תדיר בערוץ וירטואלי פתוח. שיתוף מידע זה שימש כמייצר שיח, שהמשיך במפגשים פנים אל פנים והתפתח לכדי בניה שיתופית של ידע. יש לבחון מודל זה בהשתלמויות ארוכות יותר, ולבדוק האם עבודה מתמשכת במסגרת של קהילת למידה מוגברת טכנולוגיה עשויה להוביל לשינוי פדגוגי ארוך טווח. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionTechnology-Enhanced Teacher Learning Community
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
Subtitle of host publicationכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע107-ע112
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • Team learning approach in education

Cite this