מורים כמעצבים: קידום הצמיחה המקצועית של מורים לשילוב טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה החוץ כיתתית

Translated title of the contribution: Teachers as Designers: Promoting Teacher Professional Growth to Advance Technology Integration in Outdoor Inquiry

קרן לוי, יעל קלי, טלי טל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

למידת חקר בסביבה החוץ-כיתתית עשויה לקדם הבנה של עקרונות מדעיים ולתמוך בלמידה בהיבט החברתי והריגושי ‏(affective)‏. אולם, מורים נתקלים באתגרים רבים בעת יישום גישה זו של הוראה. למידה ניידת, הנתמכת בטכנולוגיה, עשויה לספק פתרונות לחלק מהאתגרים הללו, אך יש לתמוך בלמידת המורים כדי לסייע להם לרכוש את הידע הנדרש לשילוב מוצלח של הטכנולוגיה בהוראה. במחקר זה עיצבנו תוכנית ייחודית להשתלמות מורים אשר מיישמת את גישת "מורים כמעצבים", לפיה מערבים מורים בעיצוב חומרי למידה עבור התלמידים שלהם. חשפנו 24 מורים למדעי הסביבה לסביבת למידה נתמכת טכנולוגיה אשר משלבת אפליקציות ניידות לתמיכה בלמידת חקר חוץ-כיתתית, ועירבנו אותם בעיצוב של סביבת למידה דומה משלהם. מטרת המחקר הינה לבחון כיצד גישת מורים כמעצבים תורמת לצמיחה המקצועית של המורים ובמיוחד ליכולותיהם לשלב את הטכנולוגיה בהוראה בכלל ובהוראת חקר בסביבה החוץ-כיתתית בפרט. מקורות המידע כללו: תצפיות במהלך ההשתלמות, תיעוד אירועי העריכה של המורים באתרים ותשעה ראיונות. הממצאים מראים כי כל המורים רכשו מיומנויות לשילוב הטכנולוגיה בהוראה, וחלקם אף הראה צמיחה מקצועית אשר באה לידי ביטוי בשינויים בפרקטיקה שלהם בכיתה. המאמר דן בפוטנציאל של הגישה של מורים כמעצבים לקידום התפתחותם המקצועית. מילות מפתח: מורים כמעצבים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionTeachers as Designers: Promoting Teacher Professional Growth to Advance Technology Integration in Outdoor Inquiry
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע75-ע82
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Outdoor education
  • Problem-based learning
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • Teaching -- Aids and devices

Cite this