מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003

Translated title of the contribution: State or Family? The Citizenship and Entry to Israel Act (Temporary Order) 2003

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עניינו של המאמר במדיניות איחוד המשפחות בישראל, וקונקרטית איחודם של בני זוג משני צידי הקו הירוק. במוקד הדברים שאלת חוקתיותו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003. החוק שולל, בכפוף לחריגים זעומים, את יכולתו של בן-הזוג הפלסטיני להיכנס לישראל ולחיות עם בן-זוגו הישראלי. בכך מוצבת בפני האזרח הישראלי ברירה טראגית: אם יבקש להיוותר במדינתו, עליו להיפרד מבחיר/ת-לבו, אם, מנגד, יכריעו בני הזוג בעד חיים משותפים, ייכפה האזרח הישראלי להיפרד ממדינתו. המאמר מנתח את התפתחות הדין הישראלי בעניין איחוד המשפחות במספר מישורים שלובים. הראשון, בחינת מצב הדברים המשפטי בתחום איחוד המשפחות עובר לחוק. השני – ניסיון לפרש את הוראות החוק ולזהות את השלכותיו, ועל רקע זה לבחון את תוקפו. מהלך זה של ביקורת חוקתית נערך לאורו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ופסקת ההגבלה שבו. המאמר בוחן את תכליתו המוצהרת של החוק – התכלית הביטחונית – ובוחן גם את שנטענה להיות תכליתו הסמויה ואולי המרכזית יותר – התכלית הדמוגרפית, ומוסיף ובוחן את מידתיותו של ההסדר שגובש בשירותן של התכליות הללו.
Translated title of the contributionState or Family? The Citizenship and Entry to Israel Act (Temporary Order) 2003
Original languageHebrew
Pages (from-to)643-699
Number of pages57
Journalמשפט וממשל
Volume8
Issue number2
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Citizenship -- Israel
 • Civil rights
 • Emigration and immigration
 • Family reunification
 • Human rights
 • Human rights -- Israel
 • International law
 • Israel -- Security
 • Law -- United States
 • Population
 • אוכלוסייה
 • איחוד משפחות
 • ארצות הברית -- משפט
 • הגירה
 • זכויות האזרח
 • זכויות יסוד
 • חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראה השעה), התשס"ג- 2003
 • חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, התשנ"ב- 1992
 • ישראל -- ביטחון
 • משפט בין-לאומי

Cite this