סטנדרטים לתפקיד הפיזיותרפיסט בפגייה: סקירת מקורות רשמיים בעולם המערבי ובישראל: [מדור סקירת ספרות]

Translated title of the contribution: Standards of the Physical Therapy Role in the NICU: Reviewing Official Sources in the Western World and in Israel

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפגייה היא סביבת עבודה מורכבת בעלת אוכלוסייה רגישה שהטיפול בה דורש מיומנות, הכשרה מתקדמת ושיתוף פעולה רב-מקצועי. הפיזיותרפיסט הוא חלק מן הצוות הרב-מקצועי בפגייה. מקצוע הפיזיותרפיה בפגייה מכיל מרכיבי תפקיד שונים. הפיזיותרפיסט עוסק במתן טיפול התפתחותי כוללני ובטיפול נשימתי תוך התייחסות למערכות הגוף השונות, כולל המערכת האוטונומית, המוטורית-תחושתית, מערכות הוויסות העצמי והקשב. הטיפול הפיזיותרפי בפגייה מתבסס על ידע מעמיק בתחום המחקר הרפואי וההתפתחותי, לרבות הגישה ההתפתחותית, שיישומה דורש הגדרות תפקיד, אמות-מידה מקצועיות והכשרות ייעודיות שמתוארות בנהלים ובניירות עמדה. מטרת המאמר שלפנינו היא לסקור את תפקיד הפיזיותרפיסט בפגיות בישראל בהתייחס לסטנדרטים בינלאומיים, כפי שהם באים לידי ביטוי במסמכים רשמיים. הסקירה משווה את הנוהל הישראלי למול נהלים וניירות עמדה הקיימים בארה"ב, בבריטניה, באוסטרליה ובניו-זילנד, לפי הגדרות התפקיד, תחומי הידע, ההכשרה, הניסיון הקליני והשימוש בכלֵי אבחון והערכה. כל הנהלים שנסקרו מתארים את תחומי האחריות של הפיזיותרפיסט בפגייה בהיבט ההתפתחותי, בטיפול האורתופדי ובהערכה - קצתם משיקים וקצתם ייחודיים לעבודת אנשי צוות נוספים בפגייה. הנהלים שונים ממדינה למדינה בדרגת הפירוט של המרכיבים ובדגשים שלהם. נמצאו הבדלים בין המדינות גם בהיקפן של דרישות ההכשרה הייעודית וגם בתהליך הכניסה לפגייה ובתהליך הקבלה של הכשרה זו. דרישות ההכשרה כוללים ידע מקדים בקורסים ייעודיים, התנסות קלינית והדרכה צמודה הניתנת בהכשרה On Site וכן הדרגתיות בכניסה לעבודה בפגייה. באשר להמלצות לכלֵי הערכה בפגייה, הנוהל הישראלי נבדל מן הנהלים האחרים בכך שציין בכלליות, ללא פירוט, את הצורך בהם. לעומתו, במקורות שכללו התייחסות לכלי הערכה מתאימים לשלב הפגייה פורטו כלי הערכה רבים, הנבדלים זה מזה בטווח הגילאים לביצוע ההערכה, בסוגי הכלי ובדרישות ההכשרה. במקורות שנסקרו אין התייחסות מספקת לתהליכי הפיקוח על יישומם של הנהלים.ממצאי הסקירה יכולים לסייע בהמשך פיתוח הנהלים בהקשר המקומי, ולהניע מהלכים מקצועיים להמשך פיתוח וקידום תפקיד הפיזיותרפיה בתחום הטיפול בפגייה. מחקרים עתידיים העוסקים במיפוי של תפקיד הפיזיותרפיסט בפגיות יכולים לתת מבט רחב יותר על נושא זה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionStandards of the Physical Therapy Role in the NICU: Reviewing Official Sources in the Western World and in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)19-40
Number of pages22
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume23
Issue number1
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Diagnosis
  • Medical care
  • Occupational prestige
  • Occupational training
  • Physical therapists
  • Physical therapy

Cite this