ארגוני תקינה והמשבר הדמוקרטי בעידן המידע

Translated title of the contribution: Standardization Organization and The Democratic Crisis in the Information Era

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר בוחן ארגוני תקינה טכנולוגיים. תקינה של טכנולוגיית מידע משמשת מנגנון הסדרה חוץ חקיקתי חשוב להסדרת תחומי טכנולוגיה עילית, ובכללם טלפוניה אלחוטית, מערכות מחשוב ותוכנה. המחבר טוען כי בהעדרם של מנגנונים המבטיחים הליך קבלת החלטות דמוקרטי וללא מחויבותם של מוסדות ריכוזיים לערכים חברתיים מתעורר החשש כי ארגוני תקינה ביזוריים, המונעים מן הרצון להשיא את רווחיהם, ישפיעו על עיצוב הטכנולוגיה ויעקפו את מנגנוני ההסדרה של המשפט הפוזיטיבי. המחבר מציג את הניתוח המוסדי (Institutional Analysis) כמוצא אפשרי למציאת איזון רגולטרי ראוי ביחס לאימוצן של טכנולוגיות חדשות. על פי ניתוח זה ארגוני התקינה הינם מעין רשות שלטון רביעית - המורכבת מבליל של ארגוני תקינה תעשייתיים, אשר הפכו לאמונים על עקרונות ההליך הראוי בדיני המשפט המנהלי, על סבירותו והגינותו כלפי טכנולוגיות חדשות. לפיכך סבור המחבר כי על המחוקק להבטיח שגם בהליך התקינה הביזורי יישמר רובד דמוקרטי של קבלת החלטות בנושא תקנים טכנולוגיים ויובטחו הערכים החברתיים המוגנים בדמוקרטיה ליברלית.
Translated title of the contributionStandardization Organization and The Democratic Crisis in the Information Era
Original languageHebrew
Title of host publicationרשת משפטית: משפט וטכנולוגיית מידע (קובץ)
Publisherהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages245-284
Number of pages40
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Digital television
  • Information technology
  • Internet
  • Online social networks
  • Standardization

Cite this