אחריות מהי - משפט והמרחב הציבורי: הרהורים על הספר "אחריות ציבורית בישראל" בעריכתם של רפאל כהן-אלמגור, אורי ארבל-גנץ ואסא כשר

Translated title of the contribution: Social and Legal Responsibility

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Abstract

הספר "אחריות צבורית בישראל" הוא כרך המאמרים החשוב ביותר שהתפרסם בתחום זה עד כה. מחד גיסא, הספר עשיר מאוד בסוגיות מחקריות מגוונות. מאידך גיסא, הן כולן שלובות בהיבט רב ממדי של אחריות צבורית, באופן שבו תפיסת האחריות הצבורית היא למעלה ממלוי חובות סטטוטוריות וכוללת חובות מוסריים של ערבות הדדית ודאגה לזולת. זהו ספר חשוב שיש לברך מאוד על יציאתו דווקא בתקופה קשה לדמוקרטיה בישראל, שרוויה במתחים רב-סקטוריאליים המאיימים עליה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionSocial and Legal Responsibility
Original languageHebrew
Pages (from-to)341-348
Number of pages8
Journalמשפט וממשל
Volumeט"ז
Issue number1-2
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Israel -- Social conditions
  • Responsibility

Cite this