תפיסה עצמית והשתתפות של אנשים עם מגוון מוגבלויות מתרבויות שונות בישראל

Translated title of the contribution: Self-perception and participation of people with various disabilities from diverse cultures

דליה זק"ש, רנא עודה-ג'ראיסי, נעמי שרויאר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: חסמים להשתתפות בעיסוקים עלולים להוביל לפגיעה בבריאות ובדימוי עצמי ולהיעדר רווחה אישית. מטרת המחקר הייתה לתת קול ולחשוף כיצד מגדירים את זהותם של בוגרים עם מוגבלויות מגוונות, מקבוצות תרבות שונות וכיצד הם תופסים וחווים את הגורמים המאפשרים את השתתפותם בפעילויות המשמעותיות להם. שיטה: התבצע מחקר איכותני בגישה פנומנולוגית בהשתתפותם של 41 בוגרים עם מוגבלויות מגוונות, בגילאי בגיל 65-25, דוברי עברית (15), ערבית (13) ודוברי רוסית (13). כל המשתתפים רואיינו בריאיון חצי-מובנה בשפתם. הראיונות הוקלטו ותומללו תוך הצפנת זהות המשתתפים. החוקרות ניתחו את הראיונות לכדי קטגוריות תוכן וזיהוי תמות מרכזיות. ממצאים: שתי התמות המרכזיות המוצגות במאמר הן - תפיסה עצמית כאדם עם מוגבלות ותפיסת הסביבה כתומכת או חוסמת השתתפות בעיסוקים. דיון ומסקנות: המתח בין הגדרת הזהות הפנימית לבין המסרים החברתיים עלה בשלוש קבוצות המחקר באופן דומה, כשכל קבוצה הציגה רצף מעט שונה מהכחשה ועד לפיתוח זהות אסרטיבית של אדם בוגר עם מוגבלות. על אף שהמשתתפים נתקלים בחסמי נגישות פיזית מדי יום, כולם תופסים את החסמים העיקריים בעמדות החברה והשירותים הניתנים להם. כל קבוצה מתמודדת עם האפיונים הקשורים הן לתרבות שאליה הם משתייכים, והן למעמדם החברתי והפוליטי. למרפאות בעיסוק חשוב להאזין לקולותיהם של אנשים עם מוגבלות, לפתח כשירות תרבותית ולעצב התערבויות נגישות לשונות תרבותית ובהתאם להשתמש בכלים המקצועיים להסיר חסמים פיזיים וחברתיים להשתלבותם בחברה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionSelf-perception and participation of people with various disabilities from diverse cultures
Original languageHebrew
Pages (from-to)186-204
Number of pages19
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume25
Issue number4
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Cultural competence
 • Identity (Psychology)
 • Jews, Russian -- Israel
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • People with disabilities -- Social aspects
 • אנשים עם מוגבלות וסביבתם
 • זהות (פסיכולוגיה)
 • יהודי מדינות חבר העמים בישראל
 • כשירות תרבותית
 • ערבים בישראל

Cite this