Ronchi Brief Evaluation Battery (RBEB: כלי להערכת תפקודי BADL בקרב מטופלים סיעודיים

יובל נוה, מיכל גרנות, מייסא חאג', פרנסין הרשקוביץ-חורב, רונדה מסטל, אריק סיטון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כיום מצויים כמה אבחונים להערכת תפקודי היום-יום הבסיסיים של אנשים המגיעים לטיפול בריפוי בעיסוק. עם זאת, מרבית כלי האבחון שעושים בהם שימוש אינם מאפשרים להעריך מרכיבי תפקוד קטנים בקרב מטופלים אלו, דבר המקשה על היכולת להראות שיפור גם אם הוא משמעותי לתפקוד האדם ולרמת העזרה שהוא זקוק לה. מרפאים בעיסוק באיטליה פיתחו כלי להערכת תפקודים בסיסיים (רחצה, לבוש ואכילה), ובבסיס הפיתוח עמדו כמה מטרות: א. פיתוח כלי שיהיה רגיש למרכיבים השונים של ביצוע המטלה, ב. כלי שיאפשר קביעת מטרות בנות השגה לאוכלוסייה זו, ג. שימוש בכלי עבודה מרכזי של הריפוי בעיסוק, ניתוח פעילות. ה- RBEB) Ronchi Brief Evaluation Battery) עבר הליך תרגום במרכז שיקום המטפל במטופלים סיעודיים ולאחריו נעשה בו שימוש להערכת תפקוד של שני מטופלים סיעודיים ברמות תפקוד שונות. מאמר זה מתאר את הכלי ואת ההליך שנעשה עם שני מטופלים שעברו הערכה בשלוש נקודות זמן: לפני הטיפול בריפוי בעיסוק, בסוף ההתערבות ולאחר כחצי שנה. מסקנות מחברי המאמר מן ההתנסות בכלי ה- RBEB הן שניתן למקד את המרכיבים ואת השלבים שבהם יש לטפל כדי לקדם מטופלים סיעודיים בתפקודי היום-יום הבסיסיים. מניסיונם של מחברי המאמר, מיקוד מטרות טיפול ספציפיות ובנות השגה עזרו לשיפור התפקוד בקרב המטופלים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)H62-H73
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume25
Issue number2
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Older people -- Functional assessment
  • Older people -- Institutional care
  • Older people -- Nursing home care

Cite this