תרופות בשל הפרת חיוב - מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש

Translated title of the contribution: Remedies for Breach of an Obligation: A Look at the Remedies' Section of the New Israeli Civil Code

גבריאלה שלו, יהודה אדר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרק התרופות בהצעת חוק דיני ממונות משקף ניסיון ליצירת דין תרופות אחיד שיחול על הפרת חיובים אזרחיים מכל סוג שהוא, ובכלל זה הפרות חוזים ועוולות נזיקין. רפורמה דרמטית זו צפויה להפוך את דיני התרופות מאוסף של דינים ספציפיים לענף משפטי אחד, אוטונומי ושיטתי. במאמר זה מבקשים המחברים לפרוש בפני המשפטן הישראלי את עיקרי החידושים הגלומים בפרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש. המאמר נפתח בדיון קצר במקומם של דיני התרופות בין ענפי המשפט בעידן המודרני, ובשאלת ההצדקה להאחדתם וקיבוצם בגדר מסגרת פורמלית אחת. בהמשך סוקרים המחברים את עיקרי החידושים שבפרק התרופות. חלק ד' מתמקד בתרופה האזרחית הראשונה שקובע פרק התרופות, תרופת האכיפה. כאן נבחנים מהות האכיפה, מעמדה בדין הנוהג ובדין החדש, ישימותה בהקשרים שמחוץ לדין החוזים, ומספר הסדרים חדשים שמציג הקודקס בהקשר לזכות לאכיפת חיוב. חלק ה' מוקדש לבחינת החידושים העיקריים בדיני הפיצויים. נסקרים בו החידושים המבניים המשתקפים בחלק הפיצויים להתחולל בדיני הפיצויים על נזק גוף, רכוש, נזק לא-ממוני, ובתחום הפיצוי ללא הוכחת נזק. בחלק ו' מוצגות ונדונות בקצרה מספר תרופות חדשות הנכללות בהצעת הקודקס, ובפרט תרופת התשלום העונשי (פיצויים עונשיים), תרופת הניכוי ותרופת ההשעיה. המאמר נחתם בדיון קצר בהסדר הכללי שנקבע בסוגיית ההפרה הצפויה, ובשינויים הצפויים להיגזר ממנו אם וכאשר תקבל הצעת החוק תוקף של חוק (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionRemedies for Breach of an Obligation: A Look at the Remedies' Section of the New Israeli Civil Code
Original languageHebrew
Pages (from-to)185-230
Number of pages46
Journalקרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית
Volume6
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Breach of contract
 • Civil law -- Israel -- Codification
 • Exemplary damages
 • Law enforcement
 • Money (Jewish law)
 • Remedies (Law)
 • אכיפת החוק
 • דיני ממונות
 • הפרת חוזה
 • הקודקס האזרחי החדש
 • חוק דיני ממונות, התשס"ו-2006 (הצעת תזכיר חוק)
 • סעדים ותרופות (משפט)
 • פיצויים עונשיים

Cite this