איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך

Translated title of the contribution: Quality of Care at Home and Social Behavior in Early Childhood

עינת שופר-אנגלהרד, פנינה קליין, יעקב יבלון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התנהגות תוקפנית מחד גיסא והתנהגות פרו־חברתית מאידך גיסא מופיעות בגיל הרך, ויש להן השלכות לטווח קצר ולטווח ארוך. עיקרו של מאמר זה עוסק בבחינת תרומתו של הטיפול בפעוטות בבית ובמעון להסבר התפתחותה של התנהגות חברתית חיובית ושלילית. במחקר השתתפו 103 פעוטות בני 4-2 שנים, אימהותיהם ו־28 מטפלות ב־16 מעונות ציבוריים במרכז הארץ. במחקר נערכו שתי תצפיות: אחת בבית הפעוט בהשתתפות האם, הפעוט ואחיו, והשנייה במעון בהשתתפות המטפלת, הפעוט ועמיתים מקבוצת השווים. המחקר התבסס על המודל של תאוריית התיווך ההוראתי, ומממצאיו עולה כי מתן תחושת יכולת לפעוטות וויסות התנהגותם על־ידי האם ועל־ידי המטפלת במעון קשורים לשכיחות גבוהה יותר של התנהגות פרו־חברתית מצדם ולשכיחות נמוכה יותר של התנהגות תוקפנית. מנגד, עידוד שאינו נובע מהתנהגות הפעוט (להלן עידוד לא ממוקד) מסביר את הופעתה של התנהגות תוקפנית רבה יותר והתנהגות פרו־חברתית מועטה יותר. תרומתו של הטיפול והתיווך ההוראתי בבית ובגן להתפתחותן של התנהגויות חברתיות חיוביות ושליליות נדונה במאמר בהרחבה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionQuality of Care at Home and Social Behavior in Early Childhood
Original languageHebrew
Pages (from-to)216-238
Number of pages23
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume50
Issue number3
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Aggressiveness in adolescence
  • Aggressiveness in children
  • Child care workers
  • Day care centers
  • Interpersonal relations
  • Mediated learning experience
  • Mothers
  • Preschool children
  • Socialization

Cite this